“Uzasadnienie katechetycznej działalności Kościoła” autor: pastor Dariusz Spławski.
“Wiara i rozum” autor: pastor Dariusz Spławski
“Miłosierdzie chrześcijańskie okazane w pogrzebie” autor: pastor Dariusz Spławski
“Reformacja, Kontreformacja i Antyjezuityzm w Polsce w XVI I XVII wieku” autor: pastor Dariusz Spławski
“Bóstwo Jezusa Chrystusa” autor: pastor Janusz Lindner