Peter Gladwin – spotkanie z autorem książki ” Powstać z popiołów”

Gedeonici – Misja Więzienna

Grupy domowe – Ostrów Wlkp