Gwiazdkowa Niespodzianka 2015

12233095_1088683737818006_1742355199_nGwiazdkowa Niespodzianka jest częścią światowego przedsięwzięcia o nazwie Operation Christmas Child zainicjowanego przez organizację Samaritans Purse z USA, w ramach którego w zamożnych krajach świata przygotowuje się paczki dla dzieci (ok. 10 mln rocznie) i przesyła do 124 krajów, w tym do Polski. W naszym kraju akcja ta została zapoczątkowana w roku 1999 i polega na przekazywaniu upominków świątecznych dzieciom, szczególnie ze środowisk najuboższych lub poszkodowanych na skutek różnych wydarzeń losowych.

[Not a valid template]

Celem akcji jest praktyczne okazanie dzieciom miłości Boga w okresie świąt Bożego Narodzenia. Naszym partnerem i organizatorem zbiórki paczek jest niemieckie stowarzyszenie Geschenke der Hoffnung e.v. Paczki zbierane są również w naszym kraju. Każda z paczek jest indywidualna, inna od pozostałych, przygotowana przez dziecko, osobę dorosłą lub całą rodzinę.

Przekazywanie paczek odbywa się na zorganizowanych imprezach, gdzie dzieciom zadedykowany jest program artystyczny lub w czasie indywidualnych odwiedzin w domach. Fundacja ICHTHYS zaangażowana jest w akcję zbierania i przekazywania paczek w ramach Gwiazdkowej Niespodzianki od 2003 roku. Od tego czasu poprzez symboliczny prezent mogliśmy przekazać Bożą miłość tysiącom dzieci w Polsce.

W Ostrowie działamy od 2004 roku,dotarliśmy do około 3000 rodzin w naszym regionie. Byliśmy w takich miejscach jak szkoły, świetlice terapeutyczne, więzienia, Polski Związek Niewidomych, Dom Samotnej Matki, Placówek opiekuńczych, a także do pojedynczych rodzin dzieląc się ewangelią o Jezusie Chrystusie.