Misja Więzienna

ŚWIADECTWA Z USŁUG EWANGELIZACYJNYCH W POLSCE

Misja Więzienna

Misja Więzienna jest agendą Kościoła Zielonoświątkowego w Polsce. Działalność misyjną – ewangelizacyjną na terenie zakładów karnych i aresztów śledczych prowadzą poszczególne zbory kościoła, wśród nich i nasz zbór. We wszystkich jednostkach, w których odbywają się posługi Kościoła Zielonoświątkowego zostały podpisane umowy pomiędzy dyrektorami jednostek i pastorami zborów lub osobami przez nich upoważnionymi. W Polsce około 45 zborów Kościoła Zielonoświątkowego jest zaangażowanych w służbie więziennej. Nasz Zbór odwiedza regularnie więźniów w Areszcie Śledczym w Ostrowie Wlkp i Zakładzie Karnym w Kaliszu.

Kontakt: Gedeonici Ostrów Wlkp. e-mail: gedeoniciostrow@interia.pl