Odnowa Fundamentów

ODNOWA FUNDAMENTÓW

Polecamy książkę „Zintegrowane podejście do biblijnej służby uzdrawiania” – Chester i Betsy Kylstra – wydawnictwo – W Wylomie

O książce

Czy zranienia, przekleństwa i duchowe więzy stoją na drodze Bożego przeznaczenia w Twoim życiu?
Dzięki skończonemu dziełu Chrystusa na krzyżu i namaszczeniu Ducha Świętego trwałe i pełne uzdrowienie jest dla Ciebie możliwe. Poznaj i przyjmij posługę w czterech głównych ściśle związanych ze sobą sferach:

– Grzechach ojców i wynikających z nich przekleństwach
– Niebożych przekonaniach
– Zranieniach duszy i ducha
– Demonicznej presji

Nauczanie Chestera i Betsy Kylstrów posiada dwa cenne aspekty: solidne biblijne podstawy połączone z praktycznym zastosowaniem oraz zintegrowane podejście, które pozwala na uzdrowienie w czterech sferach jednocześnie. Angażuje także osobę otrzymująca posługę w proces posługi, co umożliwia jej przejęcie odpowiedzialności za własne uzdrowienie. Z całego serca polecamy studium i zastosowanie tej książki tym wszytskim, którzy będą posługiwać uzdrowieniem innym lub sami je przyjmować.

John Sandford
założyciel „Elijah House” Coeur D’Alene, Idaho

Chester i Betsy Kylstra sa założycielami i liderami Proclaming His Word Ministries, oragnizacji poświęconej przynoszeniu uzdrowienia i wolności dla Ciała Chrystusa. Czynią to poprzez autorski program szkolenia i wyposażania liderów do służby pn. Odnawianie fundamentów. Bardzo często podróżują, prowadząc seminaria na temat uzdrawiania i uwalniania, które mają za zadanie pomoc każdemu wierzącemu w doświadczaniu uzdrawiającego dotyku Boga.

Spis treści:
Podziękowania
Przedmowa
Wstęp
1. Czym jest „zintegrowane podejście”?
2. Przebaczenie: klucz do wolności
3. Grzechy ojców i wynikające z nich przekleństwa
4. Nieboże przekonania (NP)
5. Zranienia i duszy i ducha
6. Uciski demoniczne
7. Odzyskać wolność i pozostać wolnym!

Do pobrania: Podręcznik Kwestionariusz Karta modlitw